Villkor och bestämmelser

  Användarvillkor

  Välkommen till Rank Builder!

  Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användningen av Rank Builders webbplats, som finns på https://rankbuilder2.net/.

  Genom att gå in på den här webbplatsen antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Rank Builder om du inte accepterar alla villkor som anges på den här sidan.

  Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning och alla avtal: "Kund", "Du" och "Din" hänvisar till dig, personen som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor och betingelser. "Företaget", "Oss själva", "Vi", "Vårt" och "Oss", syftar på vårt företag. "Parti", "Parter" eller "Oss", avser både kunden och oss själva. Alla villkor hänvisar till det erbjudande, acceptans och övervägande av betalning som krävs för att genomföra processen av vår assistans till Kunden på det mest lämpliga sättet i det uttryckliga syftet att tillgodose Kundens behov med avseende på tillhandahållande av Bolagets angivna tjänster, i enlighet med och omfattas av gällande lag i Nederländerna. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, tas som utbytbara och hänvisar därför till samma.

  Cookies

  Vi använder oss av cookies. Genom att komma åt Rank Builder samtyckte du till att använda cookies i enlighet med Rank Builders integritetspolicy.

  De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens uppgifter för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det lättare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra affiliate/annonspartners kan också använda cookies.

  Licens

  Om inget annat anges äger Rank Builder och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på Rank Builder. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från Rank Builder för ditt eget personliga bruk under förutsättning att begränsningar anges i dessa villkor.

  Du får inte:

  • Återpublicera material från Rank builder
  • Sälj, hyr ut eller underlicensiera material från Rank Builder
  • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Rank builder
  • Omfördela innehåll från Rank builder

  Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. Rank Builder filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från Rank Builder, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter hos personen som publicerar sina åsikter och åsikter. I den mån det är tillåtet av tillämpliga lagar, ska Rank Builder inte hållas ansvarigt för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakas och/eller lids till följd av användning av och/eller publicering av och/eller uppkomst av kommentarerna på denna webbplats.

  Rank Builder förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses vara olämpliga, stötande eller orsaka brott mot dessa villkor.

  Du garanterar och representerar att:

  • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och medgivanden för att göra det;
  • Kommentarerna invaderar inte någon immateriell äganderätt, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör någon tredje part;
  • Kommentarerna innehåller inget ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i integriteten
  • Kommentarerna kommer inte att användas för att värva eller marknadsföra affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig aktivitet.

  Du ger härmed Rank Builder en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format eller media.

  Hyperlänkar till vårt innehåll

  Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

  • Statliga myndigheter;
  • Sökmotorer;
  • Nyhetsorganisationer;
  • Onlinekatalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och
  • Ackrediterade företag som omfattar hela systemet förutom att söka ideella organisationer, köpcentra för välgörenhet och insamlingsgrupper för välgörenhet som inte får hyperlänka till vår webbplats.

  Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

  Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

  • allmänt kända konsument- och/eller företagsinformationskällor;
  • dot.com-gemenskapswebbplatser;
  • föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
  • onlinekatalogdistributörer;
  • internetportaler;
  • redovisnings-, juridik- och konsultföretag; och
  • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

  Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se negativt ut för oss själva eller våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa uppgifter hos oss; (c) fördelen för oss från hyperlänkens synlighet kompenserar frånvaron av Rank Builder; och (d) länken är i sammanhanget med allmän resursinformation.

  Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

  Om du är en av de organisationer som listas i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats, måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Rank Builder. Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länk. Vänta 2-3 veckor på svar.

  Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

  • Genom att använda vårt företagsnamn; eller
  • Genom att använda den enhetliga resurslokaliseraren som är länkad till; eller
  • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till är det rimligt i sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.

  Ingen användning av Rank Builders logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för länkning utan ett varumärkeslicensavtal.

  iFrames

  Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

  Innehållsansvar

  Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som uppstår på din webbplats. Inga länkar bör visas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller brottslig, eller som gör intrång, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller andra kränkningar av tredje parts rättigheter.

  Din integritet

  Vänligen läs sekretesspolicyn

  Rättighetsförbehåll

  Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon speciell länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa villkor och dess länkpolicy när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

  Ta bort länkar från vår webbplats

  Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga att eller så eller att svara dig direkt.

  Vi säkerställer inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte att informationen är fullständig eller korrekt; Vi lovar inte heller att säkerställa att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

  Ansvarsfriskrivning

  I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, utesluter vi alla representationer, garantier och villkor relaterade till vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

  • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
  • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
  • begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
  • uteslut någon av våra eller dina skyldigheter som kanske inte är undantagna enligt tillämplig lag.

  De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglerar alla skulder som uppstår under ansvarsfriskrivningen, inklusive skulder