SELF IMPROVEMENT

Positivt tänkande motivationsteknik för självförbättring i ditt företag och privatliv

Positivt tänkande ger dig förmågan att se möjligheterna i varje situation. Genom att använda denna enkla motivationsteknik kan du hela tiden förbättra dig själv och få fördelarna som andra missar. Du kommer att kunna stoppa andra människor och influenser utanför din kontroll, vilket gör att du faller. Använd denna teknik så kommer du att uppfattas som en positiv person som påverkar andra med sin motiverade attityd. Motiverade människor uppskattas av andra och du kommer få stora fördelar i relationer och karriärbyggande. Att kunna använda positivt tänkande i alla situationer, både personliga och professionella, kommer att öppna upp för fler valmöjligheter för dig. Medan andra sitter och skyller på influenser utanför deras inflytandekrets, kommer du att söka potential och gå framåt. Människor kommer att njuta av att vara omkring dig och din motivationsteknik smittar av sig på dina vänner och kollegor.

Positivt tänkande motivationsteknik för självförbättring i ditt företag och privatliv

Som chef och tränare har jag använt denna positiva tänkande teknik med säljare och den personal jag har hanterat med stor framgång. Jag tog motivationstekniker från NLP-världen och prestationscoaching och utvecklade denna lättanvända idé, så här är hur det fungerar. När vi uppfattar en situation och bildar oss en uppfattning gör vi det genom våra mentala filter. Vi använder tidigare erfarenheter, våra övertygelser och sanna eller falska bevis för att forma vår version av situationen på den interna verklighetskartan som vi skapar i våra sinnen. Det är dessa interna filter som påverkar vad vi letar efter i en situation. Denna motivationsteknik för positivt tänkande fungerar genom att omskola dessa filter för att hitta vad som är bra i en situation snarare än att fokusera på den negativa inverkan situationen kan ha på oss.

Ett enkelt sätt att träna om ditt mentala fokus och börja tänka positivt är att ställa dig själv en enkel fråga i varje situation. Fråga dig själv, vad är bra med det? Fråga vad som är bra i den här situationen och ditt sinne kommer att söka efter svaren inom de parametrar du ställer in i frågan. Dina mentala filter kommer att sortera igenom den inkommande informationen och hitta vad som kan vara potentiellt positivt i den situation du ser. När du har hittat det positiva kan du ställa ytterligare frågor och hitta farorna eller negativa om det behövs. Att ta kontroll över dessa mentala processer leder till ständig förbättring och motivation. Att fråga vad som är bra med det ger dig möjligheten att hitta positiva saker där andra bara ser negativa. Det tar bort den defensiva reaktionen att skylla på andra. Du återtar kontrollen i situationer där du brukade skylla på influenser utanför din kontroll.

Människor i en konkurrenskraftig position, såsom försäljning eller marknadsföring, kommer att ha en stor fördel gentemot sina kollegor och konkurrenter, eftersom de kommer att se möjligheter där andra bara ser negativa och hinder. Att fråga sig själv vad som är bra med en situation är en riktigt effektiv motivationsteknik som kan ha både ekonomiska och personliga fördelar. Om du hanterar människor, kan du föreställa dig att ditt team använder denna motiverande teknik. Istället för att vanligtvis klaga på beslut som fattats av andra eller klaga på faktorer utanför deras kontroll, kommer de att leta efter sätt att dra fördel av situationen. Istället för att skylla på företaget, kunden eller dig själv kommer de att låta andra tappa motivationen och leta efter hur de kan dra nytta av det.

Det är inte lätt att plötsligt förändras och se den positiva potentialen i varje situation. Du tränar bokstavligen om ditt sinne för att fokusera i en ny riktning. Efter att manuellt fokusera din uppfattning, upptäcker du att denna process blir automatisk. Till en början är det obehagligt och du faller tillbaka till dina gamla vanor. Sedan använder du positivt tänkande några gånger utan ansträngning och hör dig själv uttala de potentiella positiva i positioner där du bara skulle ha sett det negativa tidigare. Du blir då undermedvetet kompetent och du har skaffat dig en ny förmåga att tänka positivt.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button