COACHING

Jag drömmer om en värld: Revolutionerande förtroende för en ljusare framtid

När jag var en liten flicka stod en bok på soffbordet i vårt vardagsrum, bara steg från vår ytterdörr. Vardagsrummet var det första intrycket. Det hade vit matta och en kuriosakabinett med min mammas mest värdefulla samlingar. Rummet representerade generationers uppoffringar som av fattigdom eller politik inte hade råd med en kuriosakabinett, än mindre ett medelklasshus att placera dem i. Rummet var tvunget att förbli perfekt. Men jag skulle riskera att stöka till det perfekta rummet varje dag bara för att se den boken.

Jag drömmer om en värld: Revolutionerande förtroende för en ljusare framtid

Världens Konfidenta Hjältar

Porträttet av Septima Clark

 

 

På omslaget satt en kvinna vid namn Septima Clark. Hon satt i perfekt profil med ansiktet riktat mot himlen. Hennes hår var flätat i perfekta salt-och-pepparkorn, och stolthet och visdom utstrålade från hennes mörka hud. Septima Clark var en aktivist och en pedagog, en kvinna som jag senare skulle modellera min egen karriär efter. Men mer än alla ord hon någonsin uttalade, så definierade den enda bilden av Septima Clark självförtroende för mig, innan jag ens visste vad ordet betydde.

 

Att Underskatta Betydelsen av Självförtroende

 

 

Det kan verka enkelt, men självförtroende är något som vi underskattar betydelsen av. Vi behandlar det som något trevligt att ha istället för en nödvändighet. Vi värderar kunskap och resurser över vad vi anser vara den mjuka färdigheten självförtroende. Men enligt de flesta mått har vi nu mer kunskap och fler resurser än någonsin tidigare i historien, och ändå fortsätter orättvisan och utmaningarna.

 

Självförtroendets Avgörande Roll

 

Om kunskap och resurser var allt vi behövde skulle vi inte fortfarande vara här. Jag tror att självförtroende är en av de viktigaste sakerna som saknas i ekvationen. Jag är helt besatt av självförtroende. Det har varit den viktigaste resan i mitt liv, en resa som, ärligt talat, jag fortfarande är på. Självförtroende är den nödvändiga gnistan innan allt annat följer.

 

Att Bygga Självförtroende hos Ungdomar

Att Forma Självförtroende hos Ungdomar

 

Självförtroende är skillnaden mellan att bli inspirerad och faktiskt komma igång, mellan att försöka och att göra tills det är klart. Självförtroende hjälper oss att fortsätta även när vi misslyckas.

 

Jamal – Ett Fall av Uppmärksamhet

 

Låt mig berätta om två av mina elever, Jamal och Regina. Jamal var briljant men ofokuserad. Han skulle vrida sig i stolen under självständigt arbete och han kunde aldrig sitta still i mer än tre eller fyra minuter åt gången. Elever som Jamal kan förvirra helt nya lärare eftersom de inte är säkra på hur man stöder unga människor som honom.

 

Att Hantera Ouppmärksamhet

 

 

Jag tog en direkt approach. Jag förhandlade med Jamal. Om han kunde ge mig koncentrerat arbete, kunde han göra det var som helst i klassrummet, på vår klassmatta, bakom mitt skrivbord eller till och med i hans skåp, vilket visade sig vara hans favoritplats.

 

Regina – Att Bli Distraktion

 

Regina var lika briljant, men mycket aktiv. Hon skulle alltid avsluta sitt arbete tidigt och sedan ägna sig åt att distrahera andra elever.

 

När Läraren Förlorade Kontrollen

 

Trots mina höga ideal för vårt klassrum skulle jag alltför ofta välja kontroll istället för självförtroende. Regina var en bugg i mitt tänkta system.

 

Knäcka Självförtroendekoden

Tre Komponenter för Självförtroende

 

Så hur knäcker vi koden för självförtroende? Enligt min uppfattning krävs det minst tre saker: tillåtelse, gemenskap och nyfikenhet.

 

Tillåtelse som Grund för Självförtroende

 

Tillåtelse föder självförtroende, gemenskap vårdar det och nyfikenhet bekräftar det. I utbildningen har vi ett talesätt att du inte kan vara det du inte kan se. När jag var en liten flicka kunde jag inte visa självförtroende förrän någon visade mig det.

 

Gemenskapens Roll

 

Gemenskap är den säkraste platsen att pröva självförtroende. Jag reste till Kenya i år för att lära mig om kvinnors empowerment bland Maasai-kvinnor.

 

Nyfikenhetens Betydelse

 

Nyfikenhet bjuder in människor att vara ansvariga för sin egen inlärning.

 

Avslutning

En Framtid Med Revolutionerande Självförtroende

 

 

Jag har tillräckligt med självförtroende för att tro att den här världen faktiskt kommer att bli verklighet, och att vi är de som kommer att göra det så. Tack så mycket.

 

Unika Frågor Efter Avslutningen

FAQ 1: Vad är självförtroende och varför är det viktigt?

 

Svar: Självförtroende är övertygelsen om ens förmåga att utföra en uppgift eller nå ett mål. Det är viktigt eftersom det fungerar som den nödvändiga grunden för att ta initiativ, hålla ut även när man stöter på hinder och ta risker som leder till personlig tillväxt.

 

FAQ 2: Hur kan tillåtelse bidra till att bygga självförtroende?

 

Svar: Tillåtelse skapar en känsla av tillit och acceptans. När individer får tillåtelse att vara sig själva och göra misstag utan rädsla för fördömande, känner de sig mer bekväma att utforska och utveckla sitt självförtroende.

 

FAQ 3: Varför är gemenskap viktig för att bygga självförtroende?

 

Svar: Gemenskap ger stöd, feedback och en känsla av att höra till. När människor känner sig stödda och omgivna av en gemenskap, vågar de ofta ta större risker och testa sina gränser, vilket stärker deras självförtroende.

 

FAQ 4: Vad kan vi göra för att främja nyfikenhet som ett medel för att bygga självförtroende?

 

Svar: Att uppmuntra nyfikenhet innebär att ställa öppna frågor, uppmuntra självständig utforskning och skapa en inlärningsmiljö som uppmuntrar upptäckter. När människor är nyfikna och upptäcker nya saker, ökar deras självförtroende eftersom de ser att de kan lära sig och utvecklas.

 

FAQ 5: Hur kan vi stödja och uppmuntra självförtroende hos unga människor?

 

Svar: Vi kan stödja unga människor genom att ge dem möjlighet att prova och utforska olika aktiviteter och intressen. Vi bör också skapa en trygg och stödjande miljö där de kan ta risker och lära sig från sina erfarenheter utan rädsla för misslyckande.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button